Слабеење, што е тоа научна фантастика?
За да не биде така дознајте што вистински функционира а што не?