Power clean е доста јака вежба за добивање експлозивност и зајакнување на целото тело.
Главни мускули што ги таргетира се грбот(трапезите), задна ложа, рамења и раце.
1. Земете ја тежината од земја како мртво кревање
2. Клекнете, но држете го грбот во неутрална положба и донесете ја шипката до колена
3. Кренете ја шипката со рацете до колкови и користете го движењето на колковите да ја кренете шипката нагоре.
4. Шипката треба да ви биде закачена на рамења како да правите преден чучањ.
5. Вратете ја во првобитна положба и почнете од ново.