Таг: ферментирана храна

Таг: ферментирана храна

Ферментираната храна е здрава

Старите цивилизации го користеле ферментирањето како начин на зачувување на храната. Намирниците изложени на микроорганизми во специфични услови долго опстојувале. Денес, никој нема проблем со ваквиот вид, но старата пракса ја ревитализирале новите сознанија. Се чини дека Гв...
ЗдравјеИсхрана
Ферментација претставува бавен процес на декомпозиција (разградување) на одделни компоненти (најчесто јагленоходратите), под влијание на карактеристична микрофлора, при добивање на состојки како што се оцетна киселина, млечна киселина, алкохол и др. Под микрофлора се подразб...
ЗдравјеИсхрана