Таг: лактати

Таг: лактати

Човечкиот организам поседува два метаболички пата: аеробен и анаеробен метаболички пат. Тие служат како извор на енергија, која е неопходна за виталните процеси во човековото тело.   Аеробниот пат подразбира снабдување со енергија со трошње на кислородот, додека а...
Боди-фитРазно