Таг: коензим Q10

Таг: коензим Q10

Огромната важност на коензимот Q10

Коензимот Q10 е соединение слично на витамините. Постојат десет видови на коензимот Q, но само Q10 е присутен во човечкото тело. Структурно е многу сличен на витаминот Е, но има силно антиоксидативно делување. Делува како катализатор кој ги забрзува и насочува биохемиските п...
Исхрана