Таг: днк

Таг: днк

Пушењето ни ја менува днк?

Научниците истражувале како тутунот може да го предизвика процесот познат како ДНК метилација, кој инаку е тесно поврзан со развојот на коморна болест на срцето. Истражувањето ја нагласува важноста на резултатот, затоа што метилацијата ги регулира гените, а со самото тоа вл...
Здравје
а да ја заштитиме својата ДНК од стареење, треба да одбегнуваме консумирање на одредени фитохемикалии кои можат да и наштетат. Човековата ДНК секој ден се оптоварува со материи за кои одрганизмот не е предодреден и кои буквално го трујат. Единствен начин да се заштитиме е да...
ЗдравјеИсхрана