Нутриривни вредности(за еден шејк)

250 kcal

24 гр јагленхидрати

3 гр масти

28 гр протеини