Нутритивна табела

Житарици и производи од житарици

Нутритивните вредности се однесуваат на 100гр од продуктите.                                         Легенда: Јг(g)-Јагленхидрати, М(g)-Масти , П(g)-Протеини

 

Минерали (mg) Витамини (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Пченични ркулци 382 47,7 10,0 25,2 90 8 400 1100 780 1 2,5 3 1 27
Пченкарни рклулци 407 40,0 21,7 13 68 2,2 550 910 770 1,5 0,3 3 0 16
Јачменови ркулци 369 46.6 7,6 28.6 284 7.3 227 775 1 3 14
Овесно брашно 353 65,0 5,0 12 53 3 130 390 431 2 0,12 0,55 0,12 0 3,2
Пченично брашно 345 69,4 2.1 12,1 41 3.3 372 290 2 0,12 0,55 0.12 0 3,2
Пченкарно брашно 359 76,1 2.6 7,8 6 1.8 84 189 300 0.7 0.5 0,16 0
Јачменово брашно 353 72.3 2.0 11.5 28 2 37 0.1 0.1 0
Ржено брашно 347 70 0.5 7.5 10 0,6 0,06 0,05 0
Овесни снегулки 347 64.4 5.8 13,9 54 4.3 148 404 340 2 0.4 0,14 0,58 0 2
Пченка 354 69,0 4,4 9.5 20 3 120 280 340 1 0.4 0,1 0,70 0 1,55
Пченкарни снегулки 375 84,6 0,4 8,1 10 1.3 17 56 160 660 0 0,04 0,1
Оризово брашно (нелупено) 352 77,0 1,4 7.8 45 2 113 302 213 9 0 0,3 0,06 0
Ориз свеж 351 78,2 0,9 7.6 6 0,8 21 158 117 5 0,07 0,03 0,15 0
Ориз зготвен 116 25,8 0,3 2.5 4 0,3 44 38 2 0,02 0,01 0
Ржени снегулки 375 87,0 6,7 30 1,7 0 0,33 0,07 0
Кифли просечно 263 57,7 0,5 6,8 24 0,55 24 110 115 490 0 0,07 0.04 0,18 0 0,2
Бел  леб 262 57,0 0,7 6,9 22 0,8 27 100 108 493 0 0.07 0,05 0,18 0 0,2
Ржен леб 241 51,0 1,0 7,0 24 2 39 150 150 0,2 0,2 0
Јачменов леб 246 52.7 1,0 6,4 22 1,9 7 135 100 220 0 0,16 0.12 0.22 0
Црн леб 257 49.0 2.6 9,3 46 1,2 133 150 430 0 0,15 0,1 0
Двопек 361 72,5 3,0 8,5 40 180 0
Гриз,пченичен 353 76,0 0,8 10,3 17 1 88 112 1 0 0,09 0.04 0
Тесто(сурово) 370 76.5 1,4 12,8 22 1,5 35 165 80 5 0 0,09 0,06 0
Кекси 421 77,0 10.0 5,6
Колачи(просечно) 282 40.0 10.0 8,0 100 1.6 0,03 0.16 0,22
Торта од јаболка 252 39.5 2.1 7 0.4 24 0,1 0,03 0,02

Месо

Минерали (mg) Витамини (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Говедско месо 252 0.5 16.9 18,2 6 2.8 19 177 324 70 0,02 0,1 1,18 0,4 1 0,45
Говедски бут 191 12.5 19.5 11 2,9 180 400 68 0,08 0,17 0,5
Говедска маст 771 0 85 1.5 0,3
Говедско месо во конзерва 223 0 13.5 25,2 25 4,2 111 85 1300 0 0,02 0,2 0
Коњско месо 110 0,9 2,3 21.4 12 2,7 20 175 150 20 0.06 0.11 2
Овчо месо 2.37 0 18.7 17 10 2,5 24 170 300 80 0,03 0,2 0,21 0,3 1
Овчи кременадли 348 0 32 14,6 9 2,5 154 345 90 0,13 0,18 0,33 0.7
Овча плешка 289 0 25 16 10 2,5 144
Овчи бут 230 0 17,5 18 10 2,7 202 380 78 0,16 0.22 0,32
Овча маст 798 0 88 5,01
Телешко месо 180 0 11,2 19,6 11 0,22 22 200 300 50 0.02 0,15 0.25 0,4 0 0,9
Телешка коленица 185 0 12 19,1 11 2,9 206 320 48 0,18 0.28
Телешки кременадли 163 0 9,5 19,3 11 2,9 200 301 60 0,14 0.26 0,43 0
Јагнешко месо 280 0 24 16 10 1.8 24 150 265 90 0,2 0.25 0,2 0
Јагнешки кременадли 330 0 30 15 10 2 140 0,2 U 14 0
Свинско месо 291 0 25,2 16 y 2 4 20 180 320 76 0 0,8 0.19 0,5 2
Свинско каре 330 0 30 15 9 2.4 1 50 0 0,8 0,2
Свински кременадли 334 0 30,3 15,1 8 2,2 157 358 62 0 0,8 0,19 0,48 0 0,7
Svinjska pečenka 291 0 25.2 16 9 2,2 152 0 0,9 0.19 0
Sirova dimljena šunka 385 0,3 35 17 10 2.5 20 136 248 2530 0 0,75 0,19 0,4 0 0.44
Сланина 622 65 9,1 13 0,8 15 108 225 1770 0 0.44 0,16 0.35 0 0,5
Свински џигер 129 1,6 4,8 19,8 10 16 20 333 340 77 4.26 0,43 2,85 0,85 27 0,96
Свинска маст 892 0 99 1 0.1 3 0,2 0,3 0 0 0 0 2
Сланина готвена 575 1 53 23.5 19 3,1 265 395 24 30 0 0,48 0,3 0
Домашен зајак 154 0 8 20.4 18 2,4 210 40 0,01 0,04 0,18 0.6 0

Шумски животни

Minerali (mg) Vitamini (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Елен 119 0.6 4 20 10 2 9 240 320 70
Срна 118 0 3,6 21,4 19 5 29 183 330 70 0 0,37 0,28 0
Шумски зајак 133 0 5 22 0,05 0,06
Полски зајак 99 0.2 0.9 22,3 12 3.1 157 0 0,09 0,19
Дива свиња 104 0 -1 2 21

Живина

Минерали (mg) Витамини (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Домашна патка 322 0 28.5 16 15 1.8 15 188 285 85 0.1 0,24 8
Џигер од гуска 180 5,5 10 17 10 180 230 140 0,02 0,9
Гуска 358 0 32,5 16,2 13 1,9 184 420 85 0,13 0,22 0,6
Кокошка просечно 297 0 25 18 13 1,5 200 0.08 0,16 0 0
Месо од патка 198 0 12.2 22 10 2 15 200 285 85 0,1 0.3 8
Пиле 145 0 6,8 20,8 12 1,8 35 200 356 80 0,01 0,1 0,2 0,5 2,5 0.25
Пилешки џигер 135 2,6 4 22.1 16 7,4 13 240 179 85 9,66 0,4 2,5 35
Мисирка 245 0,4 18,1 20,1 25 3,8 320 340 66 0,3 0,14 8
Дива патка 126 0,5 4 22
Фазан 108 0,5 2 22

Риби

 

Минерали (mg) Витамини (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Бакалар 69 0 0,4 16,3 11 0.5 28 189 339 86 0 0,06 0.09 0,2 2
Барбун 99 0 3 18 95 31 180 250 100
Лист 65 0 0.5 14,9 30 0,8 31 195 330 70 0,01 0,22 0,21 0.25
Крап 77 0 1 17 53 0.9 350
Ослиќ 86 0 2 17 54 1 20 180 274 89 0,08 0,01 1
Ража 89 0 1 20 20 1 25 240 240 75
Сардина свежа 174 0 10 21 288 1,2 490 0,01 0,4 2,5
Сардина во конзерва без масло 207 1.2 11 25,7 386 2,7 586 397 505 0,08 0,02 0.17 0,28 0
Скуша 183 0 12 18,7 5 1 33 230 350 140 0.05 0,15 0,35 0.7 0 1.6
Димен след 205 0 12,9 22,2 66 1.4 254 285 720 0,01 0,04 0,28 0,35
След,мариниран 204 1,1 1,4 18,3 30 0,9 9 150 285 1000 0,05 0,08 0,15
След 239 0 18,8 17.3 57 1.1 26 240 317 118 0.04 0.06 0,24 0,45 0.5
Харинга 167 0,6 9 20 18 0,9 182 0,15 0.06 0,5
Туна 225 0 13 27 5 1.5 0.3 0,05 0,11
Туна конзерва 284 0 20.9 23 7 1,2 294 343 360 0,3 0,05 0,06 0,25 0
Гргеч 97 0 2,4 18,7 34 1 25 210 250 70 0,01 0,08 0,12
Јагула димена 328 0,8 27,8 18,6 95 0.7 50 211 235 800 0,75 0,14 0.37 0,15
Јагула,свежа 282 0 25,6 12,7 18 0,7 18 168 240 70 0,6 0,15 0.35 0,28 1.6
Јадранска јесетра 125 0 5 20 40 1,8 18 260 230 100
Кркуша 63 0 1,5 12
Лосос свеж 202 0 13,6 19,9 24 0,8 30 270 390 50 0.07 0,17 0,17 0 1
Лосос во конзерва 168 0 9.6 20,2 67 1.3 30 228 330 550 0,07 0,03 0,18 0.45 0
Младица 76 0 0,4 18 20 1,1 25 200 300 65 0,2
Пастармка 96 0 2,1 19,2 20 1 25 220 410 40 0,05 0,09 0.15
Шаран 149 0 7.1 18,9 34 1 20 230 280 50 0,09 0,09 0.04
Штука 89 1.2 18,2 20 0,7 30 200 300 70 0.15 0,7 0,2

Јајца

Минерали (mg) Витамини (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Белка(јајце од кокошка 100гр) 49 0,8 0,2 10,9 10 0.2 11 15 149 176 0 0,02 0.23 0.22 0,3
Јајце од гуска 100гр 175 0,3 136 14
Јајце од кокошка 100гр 162 0,6 11,5 12,8 54 2.7 11 208 138 130 0,34 0.12 0,34 0.26 0 2
Јајце од кокошка 48гр 76 0.3 5,5 6.2 30 1,4 6 105 69 66 0,17 0,06 0,17 0,13 0 1
Јајца во прав 580 2,3 42,7 191 9,3 40 750 417 487 1.34 0,35 1.23 0,08 0
Јајца од патка 102 0.5 8 7
Жолтка од јајце(кокошка) 100гр 362 0,6 32,4 16,8 145 7.6 18 580 120 60 0,98 0.3 0,5 0,24 0

Зеленчук

Минерали (mg) Витамини (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Артичока 34 5.6 0.15 2,4 45 1.5 94 430 43 0.06 0,13 0,02 7
Bijela репа 26 5.3 0.2 0,7 13 0.3 15 15 190 0 0,18 0.03 0,05 0,03 8
Блитва 27 5,1 0.2 1,2 13 0.45 11 26 205 3 0.01 0.4 0,05 5
Тиква 33 6.6 0.2 1 78 0.9 32 28 190 5 1,74 0.09 0.11 30
Целер конзервиран 22 3.7 0,2 1.3 47 0.5 40 0.04 0,04 4
Целер свеж 21 3.4 0.2 1,3 55 0.5 25 40 291 98 0,05 0,04 7 2.6
Лук 138 28.1 0.15 6 38 1.4 36 134 515 32 0 0,2 0,08 14
Цвекло зготвено 41 8.4 0,15 1,5 29 1 23 43 300 77 0,01 0.03 0,04 0.05 10 0.2
Цвекло свежо 33 5.6 0.4 1,6 110 0.3 65 29 550 145 2 0,03 0,09 34
Кромид свеж 33 6,5 0,2 1,1 50 0.5 9 34 255 49 0 0,05 0,07 0,11 28 0.02
Кромид сув 47 9,8 0,2 1.4 32 0,5 12 44 155 9 0,02 0.04 0,06 0,1 20 0.26
Млад кромид 355 75.4 1,1 10,8 158 3.3 253 0,04 0.25 0.18 36
Карфиол зготвен 32 4.2 0.2 3,3 130 1.3 24 76 400 15 0,45 0.1 0,21 0.17 118
Карфиол свеж 30 4.5 0.2 2,4 22 1.1 12 72 350 20 0,03 0.13 0,11 0.2 72
Печурка лисичарка 22 2.8 0.5 1,5 8 44 507 3 0 0.02 0.23 6 0.06
Печурки,конзерва 22 3 0.2 2 7 0.6 90 0,02 0.25 2
Печурки свежи 29 4.4 0.24 12 1 13 120 460 6 0 0,21 0.44 0.05 4 0.83
Грав,свеж 127 22,8 0,5 8,67 60 1 18 50 300 28 0.02 0,06 0.04 19
Грашок,конзерва 66 11,7 0,4 3,7 24 1.8 25 67 201 260 0,2 0.11 0,1 0.05 12 0.4
Рен,свеж 70 13,6 0,3 3 108 2 35 70 530 15 0.01 0,06 0.11 0.18 100
Кељ,зготвен 38 5,7 0,2 3.3 120 1.3 1 0.8
Кељ,свеж 54 7,8 0.6 4,3 29 1.3 25 69 420 11 0,12 0.09 0.16 0.13 80 2.5
Краставица 31 6 0.2 1,3 21 0.8 10 30 400 3 0,05 0.05 0.11 10
Компир,чипс 557 49 37,1 6.7 30 1.9 48 152 620 340 0.02 0.18 0.11 11
Компир,варен 85 19 0,1 2 11 0,6 56 0.09 0.03 10
Компиран,печен 97 22 0,1 2 13 0.7 58 0,1 0,05 0,15 10
Компир,пржен 399 52 19 5 30 1.6 150 1.02 0,2 0.09 11
Компир,свеж 85 18,9 0,1 2 14 0,9 28 58 450 4 0.01 0.11 0,04 0,2 30 0,06
Пченка 21 2.6 0.3 1.8 30 13 49 421 4 2 0.06 0,08 0.2 18
Зелка 27 4.8 0.2 1,4 55 0.5 25 32 260 13 0,02 0.05 0,04 0.15 50 0.7
Леќа 18 2.6 0,2 1.3 26 0.6 12 28 220 14 0.16 0,07 0,1 0.14 9 0,6
Млад кромид,само листови 33 6 0.2 1,7 44 0.5 18 31 284 18 0,02 0.08 0.05 0.15 60 0,2
Боранија готвена конзерва 39 6,7 0,2 2,4 44 1 26 44 258 2 0.19 0.07 0,11 0.16 19 2,5
Боранија 331 58,8 1,6 20,2 122 6.4 140 415 1160 20 0,2 0.58 0,2 0.28 2 4
Моркови,зготвени 41 8.5 0,2 1.1 39 0.8 18 37 305 50 0.06 0,06 0,12 8 0.45
Моркови,зготвени,конзерва 31 6 U 0,6 26 0.6 5 25 110 280 5 0,03 0,02 0.04 3
Моркови,свежи 42 8.5 0,15 1,5 23 0.8 31 48 0,02 0,05 6
Пиперки црвени,свежи 1385 15 380 0 0.12 40
Пиперки,зелени,свежи 93 15 2,5 2,5 35 0.7 0,08 0,08 100
Магданос свеж 116 26 0,5 1,8 34 0.8 19 55 460 9 2.31 0,09 0.05 0.32 22 4
Магданос,сув 55 7.6 1 3,7 195 7.7 41 82 840 29 2,47 0.11 0.29 0.2 197
Патлиџан,пире 43 8 0,5 1.6 35 1.1 36 1160 590 0,36 0.09 0,06 0.18 10
Модар патлиџан 22 2.9 0.3 1.9 18 0.9 43 104 355 0,18 0,06 0.09 0.3 15
Праз 48 7.5 0,7 2.7 170 3,1 35 60 438 76 0.19 0,14 30
Патлиџан,готвен,конзерва 22 3,9 0,2 1 11 0.6 11 27 130 130 0.32 0,05 0,03 0.07 15
Патлиџан,свеж 22 3,7 0,3 1 11 0.6 11 27 274 3 0.33 0,08 0,04 0,15 30 0,27
Патлиџан,сув 376 76 3.2 10.8 120 4.5 29 0.6 0,4 1,15 100
Ротквица 21 3.9 0.1 1.1 37 1.1 14 31 270 15 0,01 0.06 0.03 0,1 21
Сладок компир,свеж 25 2,6 0,5 2,6 40 45 44 400 20 0.08 120
Соја семки,ферментирани 154 1,1 9 17 100 3.9 0,09 0,2 0 0 0
Соја семки сушени 423 29,9 18,1 35 254 8 238 583 1865 4 0.03 1 0,36 0.57 0 8,5
Соја ркулци 57 5 1,4 6 50 1.2 65 0,23 0,2 10
Сок од патлиџани,солен 21 3,8 0.2 1 7 0.4 9 15 250 230 0.32 0.05 0,03 0.19 16
Спанаќ зготвен 24 2.9 0 2.3 94 3.5 56 55 580 80 2,83 0,16 0,27 0.2 50
Спанаќ,свеж 13 2.2 0.1 0,7 10 3.1 9 21 140 8 0,09 0.04 0,05 0.04 8
Сончоглед,семки, 575 20 43 27
Вргањ печурки 39 5.6 0.4 2,8 9 1 15 6 0 0.03 0,37 2.5 0.63
Зелена салата 23 4.2 0.1 1,2 32 1.7 16 23 120 236 0,15 0.04 0,05 0.4 5
Млада зелка 35 3.9 0.2 1,1 36 0.5 18 140 650 0,01 0.03 0,06 16

Овошје и јадкасти плодови

Минерали (mg) Витамини (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Ананас сок во конзерва 51 12 0,1 0.3 15 0.4 13 8 140 1.2 0,03 0.05 0.02 0.1 12
Ананас свеж 51 11.9 0.2 0,4 14 0.5 14 11 230 1 0,04 0.08 0,03 0,8 26
Банани 89 23 0.3 1,1
Бадеми,свежи 634 17 54 20 254 4.4 253 473 745 0 0,02 0.25 0,67 0.1 0 15
Боровинки свежи 35 705 0,4 0,2 14 0.7 7 11 80 1 0,01 0.02 0.02 14
Боровинки,компот,конзерва 126 30 0,5 0,3 12 0.5 5 9 40 2 0,01 0.01 0.02 4
Праска свежа 50 11,6 0,1 0,6 8 0,5 11 22 195 1 0,27 0,03 0,05 0,02 8
Урма свежа 307 73 0,6 2,2 71 2,1 63 50 650 1 0,02 0,09 0,05 0,1 0
Урми,суви со шеќер 316 75,4 0,6 2,2 72 2.1 65 60 790 1 0,02 0,09 0.1 0,1 0
Диња,свежа 34 8,16 0,19 0,84 9 0,21 12 15 0,04 0,07 0,05
Дуња свежа 44 9,8 0,3 0,4 14 0,4 6 19 203 3 0,01 0,03 0.02 15
Грејпфут,свеж 41 9,2 0,2 0.6 19 0,3 11 18 194 2 0 0,06 0,04 0,02 40 0,25
Грејпфут ,сок,свеж 41 9,5 0,1 0,5 9 0,3 8 13 140 2 0 0.04 0.02 0,01 45
Грејпфут,конзерва компот 79 18,8 0,1 0,6 13 0,3 14 2 0 0.03 0,02 30
Грејпфут.сок од конзерва 43 9,8 0,1 0.5 12 0.5 12 0,02 0.01 33
Гројзе,суво 268 69,7 0,9 2,6 60 3.3 39 137 725 27 0.02 0,15 0,08 0,3
Гројзе,свежо 77 16,6 0,7 0,9 19 0,45 9 21 224 2 0,03 0,05 0.02 0,09 5
Гројзе,сок,свеж 74 18,1 0 0,4 10 0,3 7 10 114 1 0,04 0,05 0,05 3
Јаболко,свежо 57 13 0,4 0,3 6 0.35 5 10 118 1 0.03 0,04 0,02 0.09 9 0.72
Јаболко,конзерва,со шеќер 57 13 0.4 0,3 6 0.35 5 10 118 1 0,03 0,04 0,02 0,09 9 0.72
Јагода,џем 276 68 0.1 0,6
Јагода,свежа 36 7 0,5 0,7 29 0.08 12 27 148 2 0,02 0,03 0,06 0,04 60
Јагода,конзерва 113 27,3 0,2 0.5 1
Кикирики,пржени 596 22,6 44,2 26,9 74 1.9 178 393 3 0,11 0.3 0,13 0.3 0
Кикирики,суви 547 23,6 40 23 68 2.3 420
Компот, просечно 78 18,2 0,3 0,4 9 0,4 8 12 160 5 0,05 0,01 0,01 2
Крушка,суви 268 62,5 1,2 1,7 40 1.8 30 40 580 13
Крушки,свежи 62 14 0,4 0,5 13 0.4 8 17 130 3 0,01 0,02 0.04 0,02 5
Крушка компот, 73 17,6 0.1 0,3 6 0,2 6 9 50 2 0 0,01 0.02 0 2 0
Лешници,суви 657 14.8 60,5 13.3 225 4,5 150 310 610 3 0,03 0.55 0,35 4
Лубеница,свежа 30 7,75 0.61 7 0.24 10 11 0.03 0,02 0.05 8.1 0.05
Малина свежа 44 8.6 0,5 1,1 45 0.9 22 34 184 3 0,05 0,03 0,07 0,09 20
Малина,сок свеж 40 9.5 0 0.3 29 0,9 18 14 140 6 0.04 0,02 20
Малина,џем,конзерва 119 28 0,5 0,6 13 92 1
Кајсија,сува 277 63,4 0,4 4,6 83 3,5 62 119 1650 18 2.23 0.01 0.16 10
Кајсија свежа 50 11,2 0,2 0,8 126 1 14 23 370 0.8 0,84 0.04 0,09 0,7 8
Кајсија,компот,конзерва 88 21 0,1 0.6 9 0.6 7 15 250 2 0,41 0,02 0,02 0,05 4
Маслинки,маринирани 132 3,9 12,3 1.2 74 1,6 17 17 73 2400 0,09 0,03 0,07 0,02 0
Маслинки,црна,свежи 156 3,5 15 1.6 85 1,6 18 0,09
Маслинки,зелена,свежи 216 8 20 0.8 105 2 2 15 1525 128 0,09 0,03 0,08
Портокал,сок,свеж 49 11,4 0,1 0.6 19 0.3 10 16 15
Портокал,свеж 45 9,8 0,2 1 31 0,43 10 26 180 1 0,06 0.09 0,03 0,03 6C 0,23
Ореви,свежи 667 14,3 62.2 15 82 2,1 134 390 525 4 0,01 0,4 0,17 1 3
Рибизли,црвени и бели 48 9,8 0.4 1.1 36 0,8 15 33 278 2 0,04 0.06 0,02 0,05 36
Сливи,свежи 50 11,2 0,2 0,8 16 0,5 10 20 210 25 0,11 0,08 0,05 5
Сливи,конзерва со шеќер 84 20,3 0,1 0,4 8 1,1 12 110 18 0,07 0,03 0.03 0,03 1
Смокви,суви 276 62.3 1,1 4,1 178 3.5 77 116 882 26 0.03 0.16 0,12 0,32 0
Смокви,свежи 74 16,6 0,3 1,1 46 1,2 21 31 238 3 0,02 0.08 0,07 0,13 3

Масла за готвење

Минерали (mg) Витамини (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Сончогледово масло 900 0 99.9 0
Kакако 886 0 98 1
Мајонез домашен 729 3 79 1,5 20 1 40 650 0,06 0,04 0,05 0
Мајонез индустриски 408 13 39,5 0 12 0 0,06 0 0 0
Маргарин просечно 754 0,4 83.5 0 0,08 0,1 0 0 0 0
Путер без сол,просечно 735 0.7 81 0,6 16 0,19 1 16 23 10 0,99 0 0,01 0.15 0 2,6
Маслиново масло 900 0 99.9 0 0,5 0,08 0,1 0 0 0
Маст од животинско потекло 821 0 90.7 1

Слатки работи и производи

Минерали (mg) Витамини (mg)
Производи Калории Јг(g) М(g) П(g) Gi GL Калциум Железо Магнезиум Фосфор Калиум Натриум A B1 B2 B6 C E
Бел шеќер 398 99,5 0 0 20 0,04 0 0 0 0,3
Бомбони просечно 381 94 0,1 0,8
Чоколадо за готвење,просечно 526 62,1 29,9 2 63 2,8 107 287 362 19 0,01 0,03 0.15 0
Џемови просечно 284 70,1 0,2 0,3 15 0,2 10 12 112 14 0.01 0,2 0.02 0,4
Како во прав 484 39 27,3 20,4 107 12,3 410 705 1600 55 0,01 0.11 0.25 0
Карамела 428 77,8 11,8 2,5 126 2.3 90 0,05 0,02 0,14
Меласа 249 60 0,1 2 262 6,4 80 60 1350 40 0,04 0 0,27 0
Млечна чоколада,просечно 550 55,6 33,7 6 216 4 58 283 419 86 0,05 0,1 0.38 0
Кафеав шеќер 384 96 0 0 76 2,6 37 230 24 0 0 0 0 0 0
Природен мед 312 77,2 0,1 0,4 5 0,7 5 16 15 5 0 0 0,05 0,03 3
Сирупи просечно 296 74 0 0 45 4 16 4 65 0 0 0.01 0
Желе,просечно 261 65 0 0,2 10 0,2 10 0,2 0.02