Сите доктори се против користењето на стероиди, дознајте го моето мислење на оваа контроверзна тема.